فاطمه معصومه جونمفاطمه معصومه جونم، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 26 روز سن داره

فاطمه معصومه ! هدیه کریمه اهل بیت سلام الله علیها

ثبت خاطرات زیبای باتوبودن

شهادت مادر!

    ... تا آن مه غائب از نظر برگردد     با دا‌غ هزار خون جگر برگردد     تا منتقم خون تو و فرزندت     یک جمعه غروب از سفر برگردد     ...
25 فروردين 1392
1