فاطمه معصومه جونمفاطمه معصومه جونم، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 26 روز سن داره

فاطمه معصومه ! هدیه کریمه اهل بیت سلام الله علیها

ثبت خاطرات زیبای باتوبودن

نمازِکودک💁👼👼👸💗💓

وقتِ نماز ☘️  است و پدر 👨   ، به نماز ایستاده. کودک 👶 ، چهار دست و پا می‌آید و مُهر را برمی‌دارد . ❗ ️ ❎ پدر 👨   ، در حال قیام است. بچّه 👶 ‌ ، کمی از او فاصله می‌گیرد. پدر، نگران است که کودک، دور شود و دستش به او نرسد . 🔸 در نماز، به فرزندش اَخم 😠 می‌کند و خیلی زود، رکوع را به سجده می‌رساند و با عصبانیت، پای بچّه‌ 👶 را می‌گیرد و می‌کِشد و مُهر را از او می‌گیر...
29 آذر 1397

بانوی ایران!💔

بانو جان ! پیامت دریافت شد، جان دادن در راه وصال امام زمان بهتر ازنفس کشیدن بدون اوست.... 💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 دختر گلم! من عین این فرموده ی آیت الله بهجت  را تجربه کرده ام.که این دو بزرگوار نور واحدند،و به هم متصلند،حاجتی ازامام رضا علیه السلام خواستم و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برآورده کردند!  فداها ابوها.... شهادت ملیکه ی ایران وبانوی بهشت تسلیت باد ...
26 آذر 1397

درِ رحمت💖💖💖💖💖

*به نام تو و درِ رحمت تو که همواره بر همه ی بندگانت باز است.**** هر خسته دلی وهرگناهکاری هرلحظه ودر هرزمان،چه شب وچه روز و چه نصف شب، بدون وقت قبلی گرفتن به راحتی میتونه وارد خونه ت بشه و در حرم زیبای تو باهات مناجات کنه.حرم تو نورانی و اَمن و پراز آرامشه و وسعتش بینهایت و تاعرشه..... 💖💖💖💖💖💖💖💖 اگر درگاه مناجات و اتصال به تو نبود دراین تکرار شب و روز دلمرده میشدیم اما با نماز ودعا به حرم زیبای تو واردمیشویم و اوج میگیریم و لحظاتی ازاین دنیای تکراری وفانی فاصله می گیریم وپرازنشاط میشویم. لذت بخش ترین کارهادراین دنیا،لحظات باتو بودن است لحظاتی که بنده نوازی میکنی و دلِ خسته ی ما نوازش میدهی و از سیاه...
4 آذر 1397
1