فاطمه معصومه جونمفاطمه معصومه جونم، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 25 روز سن داره

فاطمه معصومه ! هدیه کریمه اهل بیت سلام الله علیها

ثبت خاطرات زیبای باتوبودن

یک روزخاطره انگیز

نمکم !سلام روزیکشنبه شهادت مادرعالم حضرت فاطمه سلام الله علیها بود.عقیقه ی تو وعلی کوچولو هنوزمونده بود هرچندآجان به نیت سلامتی ماسه خواهر وسلامتی شماسه نوزاد بعدازتولدت قربانی کرد اماقربانی باعقیقه فرق میکنه. بهرحالما و خانواده علی کوچولو تصمیم گرفتیم گوشت عقیقه روبرای ناهاربپزیم وروضه بدیم .دوتاگوسفندخریدیم ودرحیاطمون ذبح کردیم .شب قبل مهمونی خیلی دیرخوابیدیم. چون شمادوتافسقلی شلوغ میکردید ونمی تونستیم کاری انجام بدیم. فردامهمونا اومدندخداروشکر حضرت زهرا سلام الله علیهاعنایت کردند وهمه چیز مرتب شد. هم عقیقه شد وهم ولیمه نوزاد وهم روضه مادر .الحمدالله ...
27 ارديبهشت 1390
1