فاطمه معصومه جونمفاطمه معصومه جونم، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 25 روز سن داره

فاطمه معصومه ! هدیه کریمه اهل بیت سلام الله علیها

ثبت خاطرات زیبای باتوبودن

معراج من کربلا❤درسفرِعاشقانه ی اربعین۹۷

به نام خالق عشق❤ سلام دخترنازم💓 پارسال برای پیاده روی اربعین رفتیم کربلا. وای که چه سفر باصفایی بود!!! تجربه ی تازه ای برای اولین باربرای همه مون بود.. سال قبلیش دراربعین  پیاده روی به سمت امامزاده داشتیم ودرهرقدم  آرزوی رفتن به کربلا داشتیم تااینکه دعامون مستجاب شد و به سمت کربلای معلی پیاده رفتیم... این دومین سفرکربلای تو وداداشت بودوامابصورت پیاده روی اولین باربود... باماشین خودمان تامرز مهران رفتیم  وماشین رادرپارکینگ آنجاگذاشتیم بعدش به سمت نجف معلی رفتیم صبح به نجف مقدس رسیدیم هرچی ازحال وهوای وصفای سفربگم و  از ذوق و اشتیاق و سرحالی شمابگم کم گفتم... داداش که ۵ساله بودو باکالسکه بردیمش اماتو...
15 شهريور 1398
1