فاطمه معصومه جونمفاطمه معصومه جونم، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 26 روز سن داره

فاطمه معصومه ! هدیه کریمه اهل بیت سلام الله علیها

ثبت خاطرات زیبای باتوبودن

محرم ونی نی من

                   محرم     و    پیشانی   خونین   آن شب که داستان تورا گوش من شنید                                     غم خیمه زد به جانم واشکم زدیده ریخت   سلام میوه قلبم! محرم می آید با گریه های علی اصغر و با ناله های رقیه....امسال هم مثل پارسال درقم هستیم درخانه صاحب عزا حضرت معص...
6 آذر 1390
1